Có một thực thế là, dù là người lớp hay trẻ nhỏ, người trưởng thành hay đã lão niên đều không thể phủ nhận lợi ích của ngoại ngữ. Việc biết " second language" nó sẽ làm thay đổi ...