Trường Tiểu học Phú Lâm 1 đóng tại thôn Tam Tảo, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trường được tách từ Trường Tiểu học Phú Lâm thành Trường Tiểu học Phú Lâm 1 và Tiểu học ...